SAKRÁLNY MOBILIÁR - arwstudio

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

SAKRÁLNY MOBILIÁR

Svätostánok
Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho a Nepoškvrneného srdca Panny Márie
Podobných stavieb, akou je sliačanská ARCHA, na Slovensku nie je veľa, ak vôbec sú. Už dávno nie je regionálnou záležitosťou. Organizátori a projektanti stavby založili kvôli výtvarnému dotvoreniu interiéru a exteriéru kostola Občianske združenie ARCHA LOCUS, ktoré malo pomôcť finančne a odbornou garanciou zrealizovať náročné výtvarné diela od výtvarníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Francúzska. Do prípravného procesu vstúpilo celé ružomberské výtvarné združenie ROZETA a maďarské výtvarné združenie ARTÉKA.
Občianske združenie pripravilo dve medzinárodné sympóziá priamo na stavbe kostola, aby obec vstúpila do nového tisícročia s darom nie každodenným a v rámci komunikácie ľudstva, ktorej absenciu pociťujeme na každom kroku aj v súzvuku s príslušníkmi iných štátov. Medzinárodný výtvarný dialóg viedli umelci zvučných mien, akými sú profesor A. von Kreutz-Majewski, scénograf z Varšavy, J. Zorinčák z Francúzska, Zs. Lenczés, L. Csemnicky, P.Raab Parkányi z Maďarska, Z. Hajný z Prahy, M. Balgavý, R. Biarinec, M. Bošelová, J. Hoffstädter, K. Jančurová, J. Kudlička, J. Opršal, P. Rusko, J. Ťapák, K. Weisslechner zo Slovenska a autori projektu P. Abonyi a J. Hyravý.

 

Svätostánok, oltárny stôl, ambón

Stredná zdravotnícka škola M.T. Schererovej
Školská kaplnka je zasvätená blahoslavenej Márii Terézii Schererovej - patrónke školy.


 

Svätostánok, oltár, ambón, ...interiér
Farský kostol sv. Jána Bosca
Saleziáni, Rajecká cesta 17, Žilina

 
 
 

Design & realizácia : ARW štúdio,s.r.o.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky