ponuka služieb - arwstudio

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ponuka služieb


PONUKA SLUŽIEB – AN OFFER OF SERVICES

V oblasti architektúry, stavebného designu, výstavníctva a realizácií.

Projektovanie stavieb
, realizácia nových objektov, zásahy do existujúcich objektov, renovácie, rekonštrukcie, prestavby, …

Projektovanie a realizáci
a interiérov, interiéry riešené výberom a vybavením hotovými výrobkami, atypické interiéry, oblasť výtvarného diela, ...

Projektovanie záhrad, komplexné riešenie záhrady vrátane drobnej architektury, osvetlenia a zelene, ...

Komplexná činnosť: poradenská činnosť, zameranie existujúceho stavu objektu, fotodokumentácia a videodokumentácia objektov, koncept, návrh, 3D štúdia, projektová dokumentácia pre územné konanie a stavebné povolenie, inžinierska činnosť, projekt pre výber dodávateľa stavby, realizačná projektová dokumentácia, dielenské výkresy, autorský dozor, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby pre kolaudačné účely...

Návrh a realizácia atypického interiérového mobiliáru a interiéru. : Návrh, projekt, výrobná dokumentácia
realizácia.V oblasti vzdelávania:

Výuka cudzích jazykov - nemecký jazyk, francúzsky jazyk, anglický jazyk

Ponuka kurzov podľa vašej požiadavky.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky